Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

Sursa: edu.ro

CALENDARUL evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II)

  • 7 mai 2019: Limba română & limba maternă (scris)
  • 8 mai 2019: Limba română & limba maternă (citit)
  • 9 mai 2019: Matematică 
  • 10 mai 2019: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

Descarcă modele de teste pentru evaluarea la finalul clasei a II-a


CALENDARUL evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV)

  • 14 mai 2019: Limba română 
  • 15 mai 2019: Matematică 
  • 16 mai 2019: Limba maternă 

Descarcă modele de teste pentru evaluarea la finalul claseia a IV-a


CALENDARUL evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN VI)

  • 22 mai 2019: Limbă și comunicare 
  • 23 mai 2019: Matematică și Științe ale naturii

Descarcă modele de teste pentru evaluarea la finalul claseia a VI-a


Cadru normativ: 

ordin 4.461/2018 aprobare calendar 2019 evaluări naționale finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

metodologie EN II, EN IV și EN VI

Materiale informative: 

Calendar 2019 evaluări naționale finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a (anexa OMEN 4.461/2018)