Festivitatea de premiere 2021/2022Joi 09.06.2022, ora 18.00, în curtea interioară a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești, frumos amenajată de festivitate, s-a tras cortina peste anul şcolar 2021/2022. A fost un eveniment ce a încununat munca de un an a elevilor și cadrelor didactice, un an plin de momente unice, o demonstrație a opțiunii alegerii elevilor și părinților să studieze la una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din Piteşti, locul unde se pun bazele unui învățământ de calitate și unei educaţii sănătoase. Acest lucru este punctat de numărul mare de rezultatele obţinute de elevii unității de învățământ la diferitele olimpiade naţionale, concursuri naționale, concursuri inter-judeţene şi alte întreceri şcolare la care elevii instituției de învățământ au luat parte.Momentul simbol al predării cheii şcolii


În fiecare an, unul din mometele încărcate de sensibilitate și emoție, este cel în care este predată cheia şcolii. Astfe Emanuel Mazăre, şef de promoţie 2022, elev în clasa a VIII-a E, a predat cheia elevei cu cele mai bune rezultate la nivelul claselor a VII-a, Pantazică Ruxandra, din clasa a VII-a F. Cei doi elevi, în discursul lor, au mulţumit tuturor cadrelor didactice pentru devotamentul şi dragostea de care dau dovadă.Premierea elevilor Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu“ cu rezultate la olimpiade școlare


Un alt moment cu adevărat deosebit în programul festivității, a fost premierea, cu sprijinul Asociației Părinților Elevilor Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești (A.P.E.S.M.E.P.), a tuturor elevilor care au obţinut rezultate la fazele finale ale olimpiadelor naționale pe specialități. În urma analizei în consiliul de administrației și la nivelul A.P.E.S.M.E.P., conducerea școlii a subliniat decizia de a premia doar rezultate la competițiile mai sus enumerate, în contextul existenței unor foarte multe rezultate obţinute de elevi și la concursurile naționale, interjudețene și judeţene, asta pentru că ar fi fost depăşit timpul alocat acestei ceremonii.Au fost momente de neuitat pentru că pe scenă au urcat toţi elevii care au adus imagine unităţii de învăţământ. De data aceasta micuţii au primit premii în bani oferite de un sponsor al asociației părinților. Toate rezultatele la concursurile școlare ale elevilor școlii noastre sunt disponibile pe site-ul instituției de învățământ, scoala11.eu


Festivitatea de acordare a premiilor la învățătură și disciplină


În finalul festivităților s-au acordat premii de excelență, premii și mențiuni pentru rezultate foarte bune la învățătură și disciplină, celor mai merituoși elevi ai  școlii.Succes promoției 2022 a claselor a VIII-a la Examenul de Evaluare Națională și la admiterea în liceu!Felicitări!