Ziua internațională a Profesorului


#motto2018
~Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat~Organizată anual, la 5 octombrie, din 1994, Ziua Mondială a Profesorilor comemorează aniversarea adoptării Recomandării OIM / UNESCO din 1966 privind statutul profesorilor. Prezenta recomandare stabilește criterii de referință privind drepturile și responsabilitățile profesorilor și standardele pentru pregătirea inițială și educația ulterioară, recrutarea, angajarea și condițiile de predare și învățare. Recomandarea privind statutul cadrelor didactice din învățământul superior a fost adoptată în 1997 pentru a completa recomandarea din 1966 prin includerea personalului didactic și de cercetare în învățământul superior.

Odată cu adoptarea obiectivului 4 privind dezvoltarea durabilă în domeniul educației și a obiectivului dedicat (SDG 4.c) care recunoaște profesorii drept cheie pentru realizarea Agendei educației 2030, WTD a devenit ocazia de a marca progresul și de a reflecta asupra modalităților de a contracara provocări rămase pentru promovarea profesiei de profesor.

Pe măsură ce sărbătorim Ziua Profesorilor din acest an, luăm această ocazie pentru a reaminti comunității globale că “Dreptul la educație înseamnă dreptul la un profesor calificat”. Această temă a fost aleasă pentru a marca aniversarea a 70 de ani de la Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), unde educația este recunoscută drept un drept fundamental. Un drept care nu poate fi îndeplinit fără profesori calificați.

Una dintre principalele provocări la adresa acestui drept la nivel mondial este persistența deficitului de cadre didactice. Se estimează că 264 milioane de copii și tineri sunt încă în afara școlii la nivel global și, potrivit Institutului de Statistică al UNESCO, lumea trebuie să recruteze aproape 69 de milioane de cadre didactice noi pentru a atinge obiectivul de educație primară și secundară universală din 2030. Acest “decalaj al profesorilor” este mai pronunțat în rândul populațiilor vulnerabile – fete, copii cu dizabilități, copii refugiați și migranți și copii săraci care locuiesc în zone rurale sau îndepărtate.

Profesorii instruiți și calificați sunt fundamentali pentru dreptul la educație.

Ziua Mondială a Profesorilor este convocată în parteneriat cu UNICEF, PNUD, Organizația Internațională a Muncii și Educația Internațională.

sursa: UNESCO