Programul Internațional ECO-ȘCOALAParticiparea Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești la Programul Internaţional Eco-Schools reprezintă oportunitatea realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale.

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Înconjurător (FEE), ce reuneşte 81 de organizaţii din 68 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2017, 67 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. Ȋn anul 2017 au participat 51 454 de şcoli din lume, din care 16 941 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. Un număr de peste 19 000 000 de copiii şi tineri, peste 1 400 000 de cadre didactice şi 13 221 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă.ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI
îndeplinește criteriile internaționale ale programului:

 • Toţi elevii implicaţi: activităţi şi iniţiativă.
 • Implementarea cel puţin a unei teme dintre cele propuse de coordonarea internaţională.
 • Legături pe internet cu alte şcoli, pe probleme de mediu.
 • Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte unităţi şcolare din comunitatea locală.
 • Parteneriate viabile cu autorităţile locale.
 • Implicare continuă pentru obţinerea unor performanţe de mediu.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI
acordă un interes special, pe parcursul unui an școlar, cel puțin uneia dintre următoarele teme ale programului:

 • Natura şi Biodiversitatea
 • Schimbările climatice
 • Energia
 • Cetățenia globală
 • Sănătate / Stil de viața sănătos
 • Gunoiul menajer
 • Marea și litoralul
 • Curtea şcolii
 • Transport
 • Deșeuri
 • Apa
 • Hrană

În ultimul an școlar, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești a derulat numeroase activități compatibile cu tematica programului, abordând, cu precădere, următoarele două mari teme: „curtea și parcul școlii” și „managementul deșeurilor”.


1Reabilitarea parcului din fața intrării principale, prin hotărâre a consiliului de administrație, cu sprijinul A.P.E.S.M.E.P. și Primăriei Municipiului Pitești


2Finalizarea execuției unui al doilea spațiu educațional în aer liber, cu două componente: „o zona de desfășurare a lecțiilor în aer liber” și „o zonă de loc de joacă”, cu ajutorul A.P.E.S.M.E.P.


3Amplasarea unor bănci în curtea interioară a unității de învățământ, pentru confortul tuturor actorilor educaționali, la umbra mestecenilor plantați în anii anteriori, cu sprijinul A.P.E.S.M.E.P.


4Reabilitarea zonei de colectare selectivă a deșeurilor


5Activități în cadrul celei mai mari acțiuni de voluntariat care se desfășoară în țara noastră, Let’s Do It, Romania!, 15.09.2018, ziua curățeniei generale în România


6Susținere și implicare în „Programul Educațional Piky al  Societatății  Apa Canal 2000 S.A., de educare a copiilor în ceea ce privește rolul și importanța apei, folosirea raționala a apei, protejarea mediului înconjurător, respectul pentru natură.


7Eco-Mărțișor a fost o activitate desfășurată vineri 1 martie 2019 la nivelul Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești, cu gândul la marea revenire la viață a naturii.


8Campania de conştientizare în domeniul colectării selective, Olimpiada deşeurilor, ediţia 2018-2019


9Luna pădurii, 15 martie – 15 aprilie 2019, expoziție de lucrări plastice în scopul educării elevilor în direcția respectului pentru aurul verde al planetei


10. Ziua mondială a mediului – 5 iunie 2019, expoziție de lucrări plastice și colaje pe tematică de ecologie și protecția mediului


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI deține premiul programului mondial, Steagul Verde, punând anual în practică obligaţia de a derula cel puţin două teme din cele impuse de coordonarea internaţională.


Detalii despre program obțineți accesând http://www.ccdg.ro/programe/eco-scoala