Concursul judeţean de geografie „IONEL ȚUȚĂ”, Ediția a V-a, 2019Ionel ȚUȚĂ

Acolo sus pe boltă …

Din alchimii astrale
S-a mai născut o stea
Clipind ușor cu jale
În amintirea ta.
Acolo sus pe boltă
Pierdută-n univers
Cu grație suavă
Ca ultimul tău vers
Cu pâlpâiri de inimi
Oprite-n miez de noapte
Cuvinte nerostite
Din filele de carte
Acolo sus pe boltă
Printre tării celeste
Clipește singuratic
Și steaua ta MAESTRE.

Prof. Ionel Țuță
Aripi, nr. 11/1999 , Serie nouă.


TIPUL DE CONCURS: judeţean
INSTITUȚIA COORDONATOARE: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI

DATA DE DESFĂȘURARE: 09.03.2019

Concursul Județean de Geografie „Ionel Țuță” se adresează elevilor din clasele IV-VII și are ca obiectiv general promovarea ideii de competiţie şi performanță în studiul disciplinei geografiei locale, regionale, naționale și mondiale.
Metodologia de organizare și regulamentul specific de concurs respectă prevederile Legii nr. 1/2011 și O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012, publicat în M.O. nr. 69/27.01.2012, respectiv Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în Calendarul Activităților Educative, Școlare și Extrașcolare .
Fiecare popor are obligaţia morală de a recunoaşte meritele înaintaşilor şi de a readuce în memoria contemporanilor figurile ilustre care au construit sistematic, cu talent şi multă îndrăzneală, prezentul şi, mai ales, viitorul nostru.
Evocarea unor personalităţi academice pe care geografia argeșeană le-a dat de-a lungul vremurilor, este pentru noi, o datorie de onoare, morală şi profesională, în aceeaşi măsură.
În acest sens, colectivul de cadre didactice din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești, profesorii de geografie din județul Argeș, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș pledează pentru organizarea unui concurs pe teme de geografie pentru elevi, concurs care să poarte numele profesorului Ionel Țuță, una dintre figurile de seamă ale şcolii geografice argeșene.

Concursul va fi individual și are o singură secțiune, probă teoretică de testare a cunoştinţelor asimilate la:

  • Geografia României, pentru clasa a IV-a
  • Geografia Generală, pentru clasa a V-a
  • Geografia Europei, pentru clasa a VI-a
  • Geografia Continentelor Extraeuropene, pentru clasa a VII-a

Tematica pentru concurs:

  • Clasa a IV-a: 1. Orizontul local și cel apropiat; 2. România – elemente de geografie generală; 3. România – elemente de geografie regională; (Munții Carpați, Dealurile și podișurile, Câmpiile)
  • Clasa a V-a: 1. Terra, o planetă a Universului; 2. Terra, o planetă în mișcare; 3. Litosfera
  • Clasa a VI-a: 1. Cunoașterea lumii în care trăim; 2. Antroposfera. Omul și activitățile umane; 3. Europa – identitate geografică (Poziția geografică și țărmurile, Caractere generale ale reliefului)
  • Clasa a VII-a: 1. Asia – caracterizare geografică generală – regiuni și țări – Israel, Turcia, India, China, Japonia

Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de școală participantă, de către învățător pentru clasa a IV-a și de către profesorul de geografie pentru gimnaziu, norma de reprezentare fiind de câte doi elevi de clasă pentru fiecare profesor, pe e-mailul concurs_ionel_tuta@yahoo.com, prin completarea fișei de înscriere, cu mențiunea: Inscriere Concurs judeţean de geografie „Ionel Țuță” 2019.

Proba se va desfășura în intervalul orar 10.00-11.00. Accesul elevilor în sălile de concurs se va face în intervalul 9.00-9.30. Rezultatele concursului se vor afișa în aceeași zi la sediul instituției de învățământ și pe site-ul www.scola11.ro .

Data limită pentru înscriere: 06.03. 2019.

Se vor acorda:

Premiul I, Premiul II, Premiul III

Menţiuni (până la 15{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} din numărul de elevi participanţi).


Subiecte și bareme de la ediția trecută a concursului


cls-4

cls-5

cls-6

cls-7

SUBIECTE ȘI BAREME, EDIȚIA A V-A, 09 MARTIE 2019

IonelTutaVclasa4

IonelTutaVclasa5

IonelTutaVclasa6

IonelTutaVclasa7

REZULTATE FINALE, EDIȚIA A V-A, 09 MARTIE 2019

Rezultate-Ionel-Tuta