Concursul judeţean de geografie „IONEL ȚUȚĂ”, Ediția a VI-a, 2020 (concurs suspendat)Ionel ȚUȚĂ

Acolo sus pe boltă …

Din alchimii astrale
S-a mai născut o stea
Clipind ușor cu jale
În amintirea ta.
Acolo sus pe boltă
Pierdută-n univers
Cu grație suavă
Ca ultimul tău vers
Cu pâlpâiri de inimi
Oprite-n miez de noapte
Cuvinte nerostite
Din filele de carte
Acolo sus pe boltă
Printre tării celeste
Clipește singuratic
Și steaua ta MAESTRE.

Prof. Ionel Țuță
Aripi, nr. 11/1999 , Serie nouă.


TIPUL DE CONCURS: judeţean
INSTITUȚIA COORDONATOARE: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI

DATA DE DESFĂȘURARE: 14.03.2020

Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au înclinaţii spre geografie, de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente şi de a le acorda atenţie şi înţelegere elevilor cu performanţe la geografie. Prin derularea acestui proiect, ne-am propus formarea unei imagini de sine corespunzătoare, astfel încât nivelul de aspiraţie al elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale, dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme, dar şi  dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul geografiei.
Toate aceste ţinte duc la o implicare conştientă şi măsurabilă atât a elevilor cât şi a profesorilor în procesul învăţării.

Obiective:

 •  dezvoltarea aptitudinilor ştiinţifice proprii geografiei, a spiritului de observaţie, a metodelor specifice de documentare şi investigare
 • înţelegerea şi interpretarea corectă a complexităţii proceselor şi fenomenelor mediului înconjurător din orizontul local, la nivel regional, național și mondial
 • formarea şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului în vederea dezvoltării unui comportament pozitiv faţă de acesta
 • stimularea interesului pentru studiul geografiei și cultivarea unei atitudini responsabile faţă de turism și mediul înconjurător
 • dezvoltarea spiritului de competiţie și performanță

Argument:

Concursul Județean de Geografie „Ionel Țuță” se adresează elevilor din clasele IV-VII și are ca obiectiv general promovarea ideii de competiţie şi performanță în studiul disciplinei geografiei locale, regionale, naționale și mondiale.

Metodologia de organizare și regulamentul specific de concurs respectă prevederile Legii nr. 1/2011 și O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012, publicat în M.O. nr.69/27.01.2012, respectiv Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în Calendarul Activităților Educative, Școlare și Extrașcolare .

Fiecare popor are obligaţia morală de a recunoaşte meritele înaintaşilor şi de a readuce în memoria contemporanilor figurile ilustre care au construit sistematic, cu talent şi multă îndrăzneală, prezentul şi, mai ales, viitorul nostru.

Evocarea unor personalităţi academice pe care geografia argeșeană le-a dat de-a lungul vremurilor, este pentru noi, o datorie de onoare, morală şi profesională, în aceeaşi măsură.

În acest sens, colectivul de cadre didactice din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești, profesorii de geografie din județul Argeș, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș pledează pentru organizarea unui concurs pe teme de geografie  pentru elevi, concurs care să poarte numele profesorului Ionel Țuță, una dintre figurile de seamă ale şcolii geografice argeșene.

Puncte tari: prin  intermediul  acestui  proiect  avem  posibilitatea  de  a  oferi  elevilor  o  altă  modalitate  de  învăţare şi experimentare  care  să  faciliteze obținerea performanțelor în domeniul geografiei: estomparea  graniţelor  dintre  obiective  şi  centrarea  conţinutului  pe  interesele,  motivaţia  şi  dorinţele  acestora,  în  funcţie  de  cerinţele  vieţii.

Oportunităţi: proiectul  constituie  premisa  construirii  de  demersuri  curriculare  şi  extracurriculare  care  să  performeze  actul  cunoaşterii  în  rândul  elevilor şi dă posibilitatea participanţilor de a se autocunoaşte şi de a relaţiona.

Secţiunile concursului:

Concursul va fi individual și are o singură secțiune, probă teoretică de testare a cunoştinţelor asimilate la:                     

Geografia României,  pentru clasa a IV-a

Geografia Generală, pentru clasa a V-a

Geografei, pentru clasa a VI-a

Geografia Continentelor Extraeuropene,  pentru clasa a VII-a

Tematica pentru concurs:

Clasa a IV-a: Capitolele: 
1. Orizontul local și cel apropiat
2. România – elemente de geografie generală
3. România – elemente de geografie regională
3.1. Munții Carpați
3.2. Dealurile și podișurile

-Clasa a V- a: Capitolele:
1. Terra, o planetă a Universului
2. Terra, o planetă în mișcare
3. Litosfera
4. Atmosfera

– Clasa a VI- a: Capitolele:
1. Cunoașterea lumii în care trăim
2. Antroposfera. Omul și activitățile umane.
3. Europa –identitate geografică
3.1.Poziția geografică și țărmurile
3.2.Caractere generale ale reliefului
3.3. Hidrografia Europei.

                                      .

– Clasa a VII- a: Capitolele:
1. Asia – caracterizare geografică generală
-regiuni și țări- Israel,Turcia, India, China ,Japonia
2.   Africa – caracterizare geografică generală.
-regiuni si țări –Egipt,Nigeria , Africa de Sud

Bibliografie:

    Manualele alternative în vigoare pentru anul școlar în curs, pentru clasele a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII- a.

Desfășurare concurs:

 • Accesul elevilor în clase se va face în intervalul 9,00-9,30
 • Concursul va începe la ora 10:00
 • Concursul va dura 60 minute (10:00 – 11:00)
 • Evaluarea se va desfașura dupa ora 11
 • Rezultatele se vor afişa în după-amiaza zilei respective.
 • Rezultatele finale vor fi afișate atât la sediul instituției organizatoare, cât și pe site-ul școlii și al I.Ș.J. Argeș.
 • Primirea fişelor de înscriere până la data de 11 martie 2020 pe e-mail la adresa concurs_ionel_tuta@yahoo.com  sau prin fax la nr. 0248 252 771  sau  direct la adresa:

           ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI
           STR. TINERETULUI, NR. 4,   
PITEŞTI, Judeţul ARGEŞ, cod 110510

Regulament de participare

Participă elevii din clasele a IV-a și elevii de gimnaziu (clasa a V-a, a VI-a, și  a VII-a ). Fiecare cadru didactic va participa cu câte doi elevi/clasa. Nu se solicită taxă de participare.

Persoană de contact: Prof. Florescu Sebastian, 0740022089


Subiecte și bareme de la edițiile trecute ale concursului


cls-4

cls-5

cls-6

cls-7

IonelTutaVclasa4

IonelTutaVclasa5

IonelTutaVclasa6

IonelTutaVclasa7